Od roku 2017 jsme pro vás otevřeli dva zbrusu nové a ve Zlínském kraji ojedinělé obory.

Jedná se o obor Pečovatelské služby a Chovatelství.

Některé námi vyučované obory jsou nejen ve Zlínském kraji, ale také na Moravě, jedinečné – např. jsou to obory  Zahradník (Krajinář) , obor Podlahář.

Studuj nové obory!

Chovatelství, s možností zaměření na kynologii

Jedná se o nový čtyřletý maturitní obor, určený žákům základních škol se zájmem a vztahem ke zvířatům. Absolventi se zaměřením na kynologii realizují speciální výcvik psů, a proto se uplatní také jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii, v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve specializovaných střediscích výcviku slepeckých, asistenčních i služebních psů. ​

Hana Gazdíková

"Práce se zvířaty je můj celoživotní sen."

Co se naučíš?

Osvojíš si  péči, ošetřování, chov a odchov domácích, hospodářských a exotických zvířat v souladu s požadavky zvířat a s ohledem na životní prostředí. Od vyššího ročníku studia se můžeš specializovat na Kynologii, kde získáš odborné poznatky z chovu a výcviku psů, zahrnující anatomii a fyziologii těla psa, výživu a krmení, fylogenezi, podrobnou etologii, plemenitbu, hygienu chovu a ošetřování psů, vystavování a každodenní péči o psa.

Co získáš navíc?

Jako student máš možnost účasti na různých kynologických akcích, včetně mezinárodních výstav. Dále získáš znalosti veterinární prevence i veterinárních zákroků, které nevyžadují zásah veterinárního lékaře. Po ukončení studia maturitní zkouškou mohou žáci dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Kde se uplatníš?

Jako absolvent se zaměřením na kynologii se můžeš realizovat na speciální výcvik psů a uplatnit se jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii, v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve specializovaných střediscích výcviku slepeckých, asistenčních i služebních psů. Absolventi se mohou dále vzdělávat a uplatňovat se jako rozhodčí výkonu i exteriéru psů.


Pečovatelské služby

Jedná se o nový tříletý obor, který je od školního roku 2017/2018 dostupný žákům základních škol s možností získat maturitní vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání. Obor je vhodný pro žáky  s předpokladem  samostatného poskytování služeb.

Dany Mahdalů

"Mým posláním je pomáhat potřebným lidem."

Co se naučíš?

Po absolvování  tohoto tříletého oboru se především seznámíš s praxí v oblasti pečovatelských služeb. Uplatníš se jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních, různých sociálních a pečovatelských domech, charitních organizacích, terapeutických dílnách a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, starým lidem, hendikepovaným osobám apod. při zajišťování chodu domácnosti nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Co získáš navíc?

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky máš možnost získat maturitní vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání. Dále budeš mít předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost, děti a starší občany. Dále získáš základní kurz výuky Autoškoly skupiny B za režijní náklady, osvědčení z kurzu Přípravy pokrmů se zaměřením na léčebnou výživu​, osvědčení z kurzu Šití, osvědčení ze základního kurzu Holič, Kadeřník, osvědčení ze základního kurzu Manikúry, Pedikúry, osvědčení ze základů Geriatrie

Kde se uplatníš?

Jako absolvent oboru Pečovatelské služby se uplatníš na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále s uplatníš v úklidových službách v různých zařízeních, v kuchyních při výkonu prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla.

Důvody proč u nás studovat

Optimalizace oborů

Svou vzdělávací nabídkou doplňujeme požadavky regionálních firem a optimalizujeme učební i studijní obory. Přizpůsobujeme je tak požadavkům současného trhu práce.

Ludmila Hájková

"Cílem je vychovat

pracovníky do přímé péče."

Unikátnost oborů

Některé námi vyučované obory jsou nejen ve Zlínském kraji, ale také na Moravě, jedinečné – např. jsou to obory  Zahradník (Krajinář) , obor Podlahář.

Jiří Stejskal

" Dobrá Zkušenost se načerpá pouze v praxi."

Motivační stipendium

Našim studentům učebních oborů poskytujeme v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z prostředků Zlínského kraje.

Miroslava Czapáková

"Mám vztah ke květinám a 

studium mne velmi baví."

Úspěšní absolventi

Josef Bršlica / podnikatel

"Má práce není nikdy stereotYpní." 

Karolína Mikulášková / podnikatelka

"Díky škole jsem se naučila pečlivosti. "

Podej si k nám přihlášku

Přihláška ke studiu  OFICIÁLNÍ STRÁNKY ŠKOLY